http://www.eduin.cz

Zkušební stránka

Malotřídky 2016

Konference o vás pro vás

Rozhodli jsme se uspořádat konferenci pro vás, pro malotřídní školy, které jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Berte to jako poděkování, jako možnost čerpat aktuální informace a sdílet zkušenosti i navázat kontakty.

Naďa Eretová, šéfredaktorka časopisu Řízení školy
Mirek Hřebecký, manažer vzdělávání a služeb, EDUin, o.p.s.

Termín

středa 4. 5. od 10 do 16 hodin

Fotografie z konference

Program

1. Místo malotřídních škol ve vzdělávacím systému – Václav Trojan, CŠM PedF UK (video)
2. Public relations pro malotřídky – Miroslav Hřebecký, EDUin (video)
3. Legislativa pro malotřídky – Monika Puškinová, specialista na vzdělávání (video)
4. Možnosti grantů pro malotřídky a jejich úskalí – Dana Pražáková, MŠMT (video)
5. Výsledky šetření ČŠI – Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor (video)
6. Produkty Microsoft vhodné pro malotřídní školy – Jaroslav Šindler, Microsoft (video)
7. Weby malých škol (zkušenosti ze soutěže sCOOL web) – Ondřej Neumajer, PedF UK (video)
8. Síťování škol a společná metodická podpora – Roman Křivánek, Vysočina Education (video)

Oběd

Workshopy – každý může absolvovat dva po sobě z následujícího výběru:
A. Microsoft pro malotřídky – Jaroslav Šindler, Microsoft (video)
B. Co umím – nástroj pro pozitivní hodnocení – Miroslav Hřebecký, EDUin (video)
C. Věkově smíšené učení, patroni – Jitka Hřebecká, Církevní ZŠ a MŠ Archa
D. Málotřídky společně – ochutnávka metodiky – Lenka Malenovská, Vysočina Education

Napsali o nás

Malotřídky jsou otloukánci, ale často předčí i velké školy (Novinky.cz, 6. května 2016)

Kontakty

Informace o konferenci:
Miroslav Hřebecký
miroslav.hrebecky@eduin.cz
777 230 849
Přihlašování, fakturace a platby:
Dana Musilová
dana.musilova@eduin.cz
777 222 081
Finanční dárci:
Produktová podpora:
Spolupracujeme: